OR

De ouderraad houdt zich bezig met de meer specifiek plaatselijke schoolbelangen. Iedere maand vergadert deze raad samen met de directeur. Vooral bij zaken van praktische aard zoals hulp bij een spelletjesmiddag, bij het Sinterklaas- en kerstfeest, bij vervoer, excursies, sportdagen, schoolreizen, acties voor een goed doel, enz. verricht de commissie hand- en spandiensten.