Waar onze school voor staat

Waar onze school voor staat

 

De Remmelt Booy School is een eigentijdse school met een open Christelijk karakter, waar iedereen welkom is en zich veilig en gerespecteerd mag voelen. Een open school, waar ruimte is voor ieders talenten.

Wij bieden onze leerlingen een optimale ontwikkeling door structuur te bieden waar het nodig is en ruimte te geven waar kansen liggen. De ouders hebben we nodig in dit proces.

 

De levensbeschouwelijke identiteit: Ons open christelijke karakter betekent dat iedere leerling welkom is op onze school, ook als de ouders om een andere reden dan de identiteit van de school kiezen voor de Remmelt Booy School. Belangrijk is wel dat de Christelijke identiteit gewaardeerd en gerespecteerd wordt.

 

Onderwijs geven doen we zo.

Op onze school zorgen we voor een goed evenwicht in kennisconstructie, creativiteit en bewustwording van de normen en waarden in de maatschappij. De vakken rekenen, taal en lezen vormen een basis voor iedere andere ontwikkeling. We geven het onderwijs in de hele school thematisch. Gedurende een vooraf bepaalde periode worden vak en vormingsgebieden rond een thema aangeboden. Daarnaast willen we kinderen stimuleren tot actief en , onderzoekend en probleemoplossend gedrag. Leerlingen werken aan hun persoonlijkheid door zelfvertrouwen op te bouwen en zelfkennis te verwerven. De leerlingen zullen middels reflectie verantwoordelijk worden voor en kritisch leren kijken naar hun eigen handelen. Daarom voeren leerkracht en leerling regelmatig een reflectie gesprek.