Mijn kind aanmelden

Procedure voor het aanmelden van nieuwe leerlingen, eerste kind uit een gezin.

  • U neemt contact op met de school om een afspraak te maken. Dit kan per e-mail of telefoon.
  • U bezoekt de school, krijgt een rondleiding en gaat in gesprek met de directeur, Marleen Miedema
  • Tijdens dit gesprek wordt u geïnformeerd over de school en kunt u vragen stellen om zo een beeld van de school te krijgen.
  • U ontvangt een informatiepakket van de school waarin o.a. een aanmeldingsformulier zit.
  • Zodra het aanmeldingsformulier op school is ingeleverd maken we afspraken over het vervolg en de plaatsing.
  • Voordat uw kind naar school gaat maakt de leerkracht van betreffende groep afspraken met u over o.a. proefdraaien en andere praktische zaken.