MR

De Medezeggenschapsraad bestaat uit vier leden, twee ouders (oudergeleding) en twee Personeelsleden (personeelsgeleding)  Met betrekking tot allerlei schoolse ontwikkelingen heeft de MR advies- en instemmingsrecht. De MR vergadert een paar keer per jaar, of zoveel als nodig. Daarnaast onderhoudt de MR regelmatig contact met de ouderraad en de locatiedirecteur.