Veilig leefklimaat

De zes leefregels geven ons pedagogische leefklimaat weer en zijn de basis van hoe we met elkaar om willen gaan.

•We lopen rustig door de klas en op de gang

•We praten ook rustig als we in de gang en de klas zijn

•Een keer iets zeggen is genoeg

•We bemoeien ons met ons zelf en houden onze handen thuis

•We gebruiken de materialen waar ze voor bedoeld zijn

•We doen vriendelijk tegen elkaar en spelen met elkaar als dat kan.

 

Leefstijl en Sta op tegen pesten

We willen leerlingen een veilig leerklimaat bieden. We werken met de methodiek van Leefstijl preventief aan sociaal emotionele vaardigheden. Toch komt pesten soms voor.

Met het programma Sta op tegen pesten! wordt het pesten effectief aangepakt. Leerlingen worden zelf ingezet om het pesten te stoppen. In drie gespreksrondes wordt het zeven stappenplan, gebaseerd op de Engelse No Blame-methode, doorlopen. Essentieel is dat er geen schuldigen worden aangewezen of straffen worden uitgedeeld. De verbetering van de situatie staat centraal. Het pest-gedrag wordt zo geen individueel probleem maar een situatie waar de groep zelf invloed op uit kan oefenen.

Met Sta op tegen pesten! werken we gericht aan de oplossing.