Bewegend leren

Ons lesrooster bestaat uit lesblokken van ongeveer een uur, afgewisseld met spel- speelmomenten (pauzes). Hiermee wordt er ingespeeld op de natuurlijke behoefte van leerlingen om te bewegen. Begeleide en vrije spelmomenten worden in alle groepen ingezet om de leerlingen tijdens het buitenspelen voor te bereiden op toekomstige beweeggewoontes. Hierbij worden sociale-, motorische- en cognitieve vaardigheden geoefend tegemoetkomend aan de kerndoelen.

In groep 1/2 gaan de leerlingen dagelijks buitenspelen. De twee gymlessen worden afwisselend buiten of in het speellokaal gegeven. In de groepen 3-8 worden twee keer in de week twee gymlessen op het plein gegeven van 20 minuten, naast een gymles van 50 minuten in de sporthal. Door gebruik te maken van de omgeving bij het bewegingsonderwijs worden leerlingen bewust van de mogelijkheden van die omgeving. Atletiek, acrobatiek, jongleren, sport en spel zijn uitermate geschikt om op het plein of in de directe omgeving van de school te worden aangeboden.

In de klas wordt in groep 1/2 bewegend leren ingezet door de methode schrijfdans.

In de hele school wordt dagelijks een beweegkaartje aangeboden tijdens ‘de klas in beweging’. Dit is een serie van twintig verschillende oefeningen, opgebouwd in moeilijkheid. Deze oefeningen stimuleren de linker- en de rechterhersenhelft om samen te werken. Hierdoor kunnen leerlingen actiever en alerter werken aan de talige vervolgactiviteit in de klas.