CultuurProfielSchool

 

Samen Talentvol, zo klinkt het motto van de Remmelt Booy. De Vereniging CultuurProfielScholen-PO is een landelijke vereniging voor én door scholen die cultuuronderwijs centraal stellen. De scholen willen samen leren en onderzoeken, en zij streven naar erkenning voor hun vaak al onderscheidend presenteren op het gebied van cultuuronderwijs. Leerlingen bouwen aan hun identiteit via kunst en cultuur, vanuit de overtuiging dat kunst en cultuur een onmisbare bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jonge mensen en een belangrijke voorwaarde zijn voor succesvol leren. Door veelvuldig gebruik te maken van de culturele omgeving, het dorp, het Westerkwartier, Stichting Muziekonderwijs Grootegast, Beatrix, kerk, bibliotheek enz., kan een kleine school heel groot zijn. Het onderwijs op de Remmelt Booy wordt rond thema’s aangeboden. Hierbij wordt veelvuldig verbinding gelegd met de verschillende cultuurdisciplines, ze zijn als rode draad verweven met alle vakken. Zo zorgt een professioneel en enthousiast team voor veel afwisseling in de lessen, meer beweegmomenten, kortom boeiend onderwijs!